ซื้อขายกองทุนรวม

          เพิ่มทางเลือกใหม่ ประหยัดเวลา และกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในการลงทุนพร้อมรับผลประโยชน์ทางด้านภาษี ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวม   ที่ดูแลผลตอบแทนทางการเงินให้ลูกค้าด้วยการบริหารเงินอย่างมืออาชีพ ผ่านบริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นนำ ที่มีผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนที่มีเป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกัน

          บริษัทฯ เป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนกับ 9 บริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นนำ ดังนี้

   
   
   
          นักลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับคำแนะนำในการลงทุน รวมถึงรายละเอียดของกองทุนแต่ละกองจากทีมบุคลากรซึ่งมีความชำนาญของเรา ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทีมการตลาดกองทุนรวม 
          คุณพิชชากร  ธรรมปรีชา
          โทร. 02-6725962
          อีเมล์: pitchakorn@globlex.co.th

          ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายกองทุนรวม
          ความหมายของกองทุนรวม
          ผลประโยชน์ทางภาษีของ RMF หรือ LTF
          RMF & LTF TAX Calculator