ถามตอบ
มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับโกลเบล็ก
มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กี่ประเภท
บริษัทฯ คิดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างไร
ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีใด
หากสนใจจะเปิดบัญชีกับ Globlex จะต้องทำอย่างไร
สามารถส่งคำสั่ง Overnight หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดทำการได้หรือไม่
หากลืม Password หรือ PIN จะทำอย่างไร
ระบบ Internet Trade ใช้งานยากหรือไม่
หากไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ จะสั่งซื้อขายได้หรือไม่
ในการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะทราบสถานะของคำสั่งซื้อขายได้อย่างไร
สามารถตรวจสอบยอดหุ้นคงเหลือในบัญชีทุก ๆ บัญชีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
จะทำการฝากหุ้นเข้าบัญชีหรือโอนหุ้นทางระบบอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
บริษัทฯ เรียกเก็บค่าปรับหรือดอกเบี้ยหรือไม่ในกรณีผิดนัดชำระซื้อค่าหลักทรัพย์
มีค่าธรรมเนียมในการบริการอื่นอีกหรือไม่
ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะทำอย่างไร

ถามตอบ

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด มีสำนักใหญ่ตั้งอยู่ที่
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
แผนที่ คลิกที่นี่

หากท่านต้องการสอบ-ถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าการตลาดส่วนกลางที่โทร. 02 672-5959 หรือส่งอีเมล์มาที่ emarketing.gbx@globlex.co.th

[กลับขึ้นด้านบน]


มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับโกลเบล็ก

ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเปิดบัญชีนอกจากค่าอากรแสตมป์ 30 บาท


[กลับขึ้นด้านบน]


มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กี่ประเภท

มี 3 ประเภทคือ บัญชีฝากเงินล่วงหน้า, บัญชีเงินสดและบัญชีเครดิตบาลานซ์

[กลับขึ้นด้านบน]


บริษัทฯ คิดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างไร

การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทฯ คิดค่านายหน้าในอัตรา 0.25% โดยมีค่านายหน้าขั้นต่ำกำหนดไว้ที่ 50 บาทต่อวัน

ส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บริษัทฯ คิดค่านายหน้าแยกตามประเภทบัญชี คือ 0.20% สำหรับบัญชีเงินสดและ 0.15% สำหรับบัญชีฝากเงินล่วงหน้า

[กลับขึ้นด้านบน]


ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีใด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ว่า ลูกค้าบุคคลธรรมดาทุกรายจะต้องชำระราคาโดยใช้วิธีการตัดธนาคารอัตโนมัติ (ATS) และอนุญาตให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ได้เฉพาะลูกค้าบัญชี Cash Balance เท่านั้น

[กลับขึ้นด้านบน]


หากสนใจจะเปิดบัญชีกับ Globlex จะต้องทำอย่างไร

ต้องการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด กรุณาโทร. 02 672-5959 เพื่อจัดส่งชุดเอกสารเปิดบัญชีให้

แต่หากท่านต้องการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กรุณา คลิกที่นี่ หรือติดต่อฝ่าย eTrading
ได้ที่โทร. 02 672-5959 หรือ อีเมล์มาที่ emarketing.gbx@globlex.co.th

[กลับขึ้นด้านบน]


สามารถส่งคำสั่ง Overnight หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดทำการได้หรือไม่

สำหรับบัญชีเงินสด ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าสำหรับวันทำการถัดไปได้โดยแจ้งการส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน ส่วนการเทรดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น สามารถส่งคำสั่งซื้อขายออนไลน์ด้วยตัวท่านเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง

[กลับขึ้นด้านบน]


หากลืม Password หรือ PIN จะทำอย่างไร

หากท่านลืม Password เพียงคลิก Forget Password ที่หน้า Homepage ใต้ช่อง User ID และ Password แล้วใส่ User ID, คำถาม และคำตอบให้ตรงกับที่ท่านกำหนดไว้ตอนลงทะเบียนครั้งแรก แล้วกำหนด Password ใหม่ หากข้อมูลที่ท่านใส่นั้นถูกต้อง ระบบจะรับการกำหนด Password ใหม่ของท่านและใช้งานได้ทันที

ในกรณีที่ท่านลืม PIN และยังเก็บหรือจำ PIN ที่ทางบริษัทฯ เคยจัดส่งไว้ได้ ท่านก็สามารถ Reset PIN ด้วยตัวท่านเองโดยไปที่เมนูด้านซ้าย หมวด My Corner เลือก Reset PIN แล้วใส่คำถามและคำตอบให้ตรงกับที่ท่านกำหนดไว้ตอนลงทะเบียนครั้งแรก หากข้อมูลที่ท่านใส่นั้นถูกต้อง ระบบจะทำ การ Reset PIN ของท่านให้เป็นPIN ที่บริษัทฯ ได้เคยจัดส่งให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องทำการ Change PIN อีกครั้งก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อขาย เนื่องจาก PIN ที่บริษัทฯ เคยจัดส่งให้นั้นไม่สามารถ ใช้ส่งคำสั่งซื้อขายได้จนกว่าท่านจะทำการเปลี่ยน

ส่วนในกรณีที่ท่านลืม PIN และไม่ได้เก็บหรือไม่ได้จำ PIN ที่ทางบริษัทฯ จัดส่งให้ จะต้องติดต่อมาที่ฝ่าย eTrading
โทร. 02-672-5959 เท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการ Reset PIN ใหม่ให้แก่ท่าน

[กลับขึ้นด้านบน]


ระบบ Internet Trade ใช้งานยากหรือไม่

ระบบ Internet Trading ของ Globlex นั้นใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนท่านสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมคู่มือการใช้งานไว้สำหรับท่านที่ต้องการ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ หรือติดต่อฝ่าย eTrading โทร. 02 672-5959 หรือ emarketing.gbx@globlex.co.th เพื่อขอรับคู่มือการใช้งานหรือสอบถามวิธีการใช้งานหรือรายละเอียดอื่น ๆได้

[กลับขึ้นด้านบน]


หากไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ จะสั่งซื้อขายได้หรือไม่

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อดูราคาหรือส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองได้ ท่านสามารถติดต่อฝ่าย eTrading ที่โทร. 02 672-5959 เพื่อสอบถามราคาหรือสั่งซื้อขายหลักทรัพย์กับเจ้าหน้าที่ได้

ทั้งนี้ คำสั่งซื้อขายที่ส่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด หากได้รับการจับคู่ (Matched) จะต้องเสียค่านายหน้าในอัตรา 0.25% ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้

[กลับขึ้นด้านบน]


ในการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะทราบสถานะของคำสั่งซื้อขายได้อย่างไร

ในระหว่างวัน ท่านสามารถตรวจดูสถานะของคำสั่งได้จากหน้าจอที่ท่านคีย์คำสั่งซื้อขายหรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่การตลาดของฝ่าย eTrading ได้ รวมถึงสามารถตรวจดูคำสั่งที่ matched ทั้งหมดและยอดรับจ่ายสุทธิได้ ในวันถัดไป ที่เมนูด้านซ้ายมือที่หมวด Electronic Report => Confirmation Report

ทั้งนี้ให้ถือ Confirmation Report นี้ เป็นการแจ้งยืนยันคำสั่งซื้อขายและยอดรับจ่ายสุทธิ โดยทางบริษัทฯ จะไม่จัดส่งใบ Confirmation ให้แก่ท่านทางไปรษณีย์แต่อย่างใด


[กลับขึ้นด้านบน]


สามารถตรวจสอบยอดหุ้นคงเหลือในบัญชีทุก ๆ บัญชีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

ท่านสามารถตรวจสอบยอดหุ้นคงเหลือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ เฉพาะบัญชีที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยเลือก Online Trading => Trading Portfolio จากเมนูด้านซ้ายมือและหากท่านต้องการทราบยอดหุ้น คงเหลือสิ้นเดือนก็สามารถเรียกดูได้ในหมวด Electronic Report ที่เมนู Monthly Stock Stmt และ Monthly Stock Mvmt


[กลับขึ้นด้านบน]


จะทำการฝากหุ้นเข้าบัญชีหรือโอนหุ้นทางระบบอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

บริษัทฯ จัดให้มีเมนูสำหรับทำการแจ้งการฝากหุ้นเข้าบัญชีหรือโอนหุ้นออกจากบัญชี สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยเลือก Stock Transfer in Advice Form หรือ Stock Transfer out Request Form ภายใต้หัวข้อ Electronic Form ในหมวด Electronic Report

**ในกรณีโอนหุ้นออกจากบัญชี บริษัทฯ จะดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อเมื่อท่านได้กรอกแบบฟอร์ม
ใบคำขอเบิก/โอนหลักทรัพย์ พร้อมลงลายมือชื่อแล้วส่งมาที่บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของ กลต.**

[กลับขึ้นด้านบน]


บริษัทฯ เรียกเก็บค่าปรับหรือดอกเบี้ยหรือไม่ในกรณีผิดนัดชำระซื้อค่าหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าปรับผิดนัดชำระและดอกเบี้ย ในกรณีที่ไม่ได้รับหรือไม่สามารถเรียกเก็บค่าซื้อหลักทรัพย์ จากท่านได้ในอัตราดังนี้

ค่าปรับผิดนัดชำระวันวันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนด (T+4)500 บาท
วันทำการที่ 2 ถัดจากวันครบกำหนด (T+5)500 บาท
 วันทำการถัดไปวันละ1,000 บาท
ดอกเบี้ยในอัตราที่บริษัทฯ กำหนด12% ต่อปี

[กลับขึ้นด้านบน]


มีค่าธรรมเนียมในการบริการอื่นอีกหรือไม่

นอกจาก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศเผยแพร่ไว้บนเว๊บไซต์แล้ว หากท่านต้องการทราบข้อมูลค่าธรรมเนียมในการบริการอื่น ๆ กรุณาสอบถามได้จากหน่วยงานชำระราคาและรับมอบหลักทรัพย์ (Settlement) โทร. 02 672-5999 ต่อ 2512,2515,2517,2521 และ 2510

[กลับขึ้นด้านบน]


ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะทำอย่างไร

เพียงแจ้งความประสงค์ไปยังเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและ/หรือข้อมูล ให้แก่ท่าน หรือท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดังกล่าวได้ ที่นี่ กรอกรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพร้อมลงลายมือชื่อ แล้วส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน

[กลับขึ้นด้านบน]