ติดต่อเรา

          ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่หลักๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและอำนวยความสะดวกในการที่ลูกค้าจะติดต่อกับบริษัทฯ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

          ปัจจุบันบริษัทฯ มีเครือข่ายสำนักงานใหญ่และสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและเขตภูมิภาคจำนวนทั้งสิ้น 11 แห่งดังนี้

 สำนักงานใหญ่87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั้น 8,12 ออลซีซั่นเพลส
ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :(02) 672-5999, 672-5959
โทรสาร : (02) 672-5888
 [แผนที่]
 

 
 
 
 ปิ่นเกล้าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น 16
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ :(02) 884-9519
โทรสาร : (02) 884-9515
 [แผนที่]
 
 
 ประชาชื่นเลขที่ 20/264 หมู่ 9 ห้อง GSW 4--5 สปอร์ต ซิตี้
ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ :(02) 575-2535
โทรสาร : (02) 575-2536
 [แผนที่]
 
 
 เชียงใหม่เลขที่ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลาซา ห้อง2 A 146
ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ :(053) 903-599 Hot Line : 88553101-2
โทรสาร : (053) 903-605
 [แผนที่]
 
 
  
 
 
 จันทบุรีเลขที่ 56/16 ถนนศรีรองเมือง ตำบลวัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ :(039) 351-700
โทรสาร : (039) 327-607
 
 
 
 นครราชสีมาเลขที่ 581/3 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :(044) 252-861
โทรสาร : (044) 252-873
 
 
 
 ปากช่อง499 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ :(044) 312-542-3, (044) 312-552-3
โทรสาร : (044) 312-544
 
 

 
 อุบลราชธานี240/5-6 ถนนอุปลีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ :(045) 997-900
โทรสาร : (045) 997-909
 
 

 
 รามอินทรา589/7-9 อาคารศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ชั้น 3 ห้องเลขที่ P-3006A ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :(02) 0416488
โทรสาร : (02) 0416486-7
 
 

 
 เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี55/88, 55/89, 55/91 หมู่ที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี ชั้น 3 ห้องเลขที่ 368 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :(038) 053-717-8, (038) 053-742
โทรสาร : (038) 053-919
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
.